נושאים נבחרים בהוראת המתמטיקה
סדנא מתוקשבת לפיתוח דרכי הוראה וחומרי לימוד לא שגרתיים במתמטיקה

מכללה ירושלים
החוג למתמטיקה והחוג המשולב-שנה ג
קורס שנתי תשנ"ח

מורים: דר' זיוה דויטש ועקיבא קדרי


: מוקדי פעילות


מסמכים נלווים לקורם


תרגילים: משתתפי הקורס

שם

שם משתמש

E-MAIL

זיוה דויטש

zivad

zivad@hadar.jercol

עקיבא קדרי

akiva

akiva@hadar.jercol

דנינו מוריה

moriah

moriah@hadar.jercol

תיק עבודות

הרבסט אביה

aviah

aviah@hadar.jercol

תיק עבודות

זגלמן אורית

orit

orit@hadar.jercol

תיק עבודות

זהבי חבצלת

chavazel

chavazel@hadar.jercol

תיק עבודות

יוספין בת-שבע

batsheva

batsheva@hadar.jercol

תיק עבודות

כהן הודיה

hodiah

hodiah@hadar.jercol

תיק עבודות

כהנא אלישבע

elishevc

elishevc@hadar.jercol

תיק עבודות

מימון ענת

anat

anat@hadar.jercol

תיק עבודות

מרגליות בלהה

bilhah

bilhah@hadar.jercol

תיק עבודות

מרגליות נחמה

nechama

nechama@hadar.jercol

תיק עבודות

נבגורוצקי שרה

saran

saran@hadar.jercol

תיק עבודות

עטון חבצלת

chavaz

chavaz@hadar.jercol

תיק עבודות

קלוש זהבית

zehavit

zehavit@hadar.jercol

תיק עבודות

קריצ'קר לאה

klea

klea@hadar.jercol

תיק עבודות

רוזנפלד נעומי

naomi

naomi@hadar.jercol

תיק עבודות

ריבלין שרה

sarar

sarar@hadar.jercol

תיק עבודות

שוה נופיה

nophia

nophia@hadar.jercol

תיק עבודות

חזרה לדף פתיחה