תרגיל 10
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

.על המסך יהיו 9 כפתורים (3 שורות ובכל שורה 3 כפתורים). בלחיצה x-o כתבי תכנית עבור משחק של .1
O בלחיצה הבאה השחקן .X סמני את הכפתור עם -X מציין איזה כפתור לסמן עם X הראשונה השחקן   
וכן הלאה עד סוף המשחק (עליכם לבדוק האם המשחק .O מציין את הכפתור בו הוא בחר. סמני אותו עם   
.(הסתיים או לא