תרגיל 11
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

כבר כתבתן תכנית ששמה 9 כפתורים על המסך.עכשיו .X-O השלימי את התרגיל עבור משחק .1
לפי התור (X או O ) עכשיו הוסיפי את הקוד שיאפשר לחיצה על כפתור, וכתיבת הסימן הנכון בכפתור   
דאגי שבתום המשחק התכנית נגמרת ולא מרשה עוד לחיצות בכפתורים. (נקודה למחשבה - אם כבר   
(?בחרו בכפתור מסוים איך אפשר למנוע לחיצות נוספות עליו   


מכניסים TextField -ב .TextField -ו TextArea על המסך יש .Hangman כתבי תכנית עבור המשחק .2
מראים את האותיות הנכונות שנחשו עד עכשיו. אם האות TextArea-את האות של הניחוש הנוכחי, וב   
והשיטות הגרפיות paint שנוחש לא מופיעה במלה יש להוסיף עוד איבר לאדם התלוי. השתמשו בשיטה של   
.כדי לצייר את האדם