תרגיל 12
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

:הוראות
.התרגיל הזה הוא חובה ויש לו יתר חשיבות משאר התרגילים
.ניתן לעשות את התרגיל הזה בקבוצות - עד שבוע הבא (12.1.99 ) על כל קבוצה לדווח אלי מי הן חבריה
(יש לכם לעשות את התרגיל הזה עד 26.1.99 (תמסרו אותם למזכירה של החוג למדעי המחשב
כל קבוצה צריכה למסור לי הדפס של התכנית, דיסקט עם הקבצים (תשמרו העתק אצלכם) , והדפס של תיעוד .javadoc שנוצר ע"י


הפעם בלי כפתורים). משטח הלוח מחולק ל- 9 משבצות (יש) X-O כתבי תכנית עבור משחק
.קווים שמפרידים בינם). לחיצה בתא מסוים מציין לסמן אותו עם הסימן הנכון
לחיצה על הכפתור מראה ."show clock" בפינה השמאלית התחתונה יש כפתור שכתוב עליו
שעון שכל הזמן מתעדכן עם השעה הנכונה (אפשר שעון דיגיטלי), והתווית בתוך הכפתור
.עוד לחיצה בכפתור והשעון מתעלם ."hide clock" הופך להיות
.בתום המשחק המחשב מודיע מי ניצח