תרגיל 6
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

      עבור המחלקות של מחסנית ותור. כתבי תכנית ראשית אשר package בני .1 
         מיצרת אוביקטים שונים מהמחלקות האלו. הקפידי לבדוק שההתראות 
          נזרקות כראוי. כתבי תיעוד פנימי שכולל הסברים עבור המחלקות 
              .javadoc השיטות והמשתנים. בני קובץ עם תיעוד ע"י 

     להגדרה של testpackage הוסיפי את testpackage בני ספריה חדשה בשם .2
                     :שימי בפנים את הקטע הבא CLASSPATH


       //: PackagedClass.java
       package testpackage;
       class PackagedClass {
        public PackagedClass() {
         System.out.println(
          "Creating a packaged class");
        }
       } 

                   :הוסיפי את הקטע הזה בספריה אחרת ,עכשיו  
      //: Foreign.java
      package testpackage.foreign;
      import testpackage.*;
      public class Foreign {
        public static void main (String[] args) {
         PackagedClass pc = new PackagedClass();
        }
      }
   עכשיו הסבירי למה הקומפיילר מתלונן. אם שמנו את מחלקה 
  ?האם זה היה עוזר testpackage כחלק מהחבילה של Foreign