נושאים נבחרים בהוראת המתמטיקה
סדנא מתוקשבת לפיתוח דרכי הוראה וחומרי לימוד לא שגרתיים במתמטיקהתרגילים

(כב חשון 11.11)   #תרגיל 2

(כב חשון 11.11)   #תרגיל 3

(כח חשון 17.11)   #תרגיל 4

(יג כסלו 2.12.98)   #תרגיל 5

(ד טבת 23.12.98)   #תרגיל 6

(יא טבת 30.12.98)   #תרגיל 7

(6.1.99 יח טבת)   עבודת סיכום סמסטריאלית

(חודש סיון)   #תרגיל 8

(חודש סיון)   #תרגיל 9

(חודש תמוז) עבודת סיכום הקורס