סדנא להוראה באמצעות מחשב
פיתוח חשיבה מתמטית בסביבה ממוחשבתתרגילים

תרגיל #2
תרגיל #3
תרגיל #4
תרגיל #5
תרגיל #6
תרגיל #7
'עבודת סיכום סמסטר א
תרגיל #8
תרגיל #9
תרגיל #10
תרגיל #11
תרגיל #12
תרגיל #13
תרגיל #14 - גאומטריה דינמית
תרגיל #15 - גאומטריה דינמית
תרגיל #16
עבודת סיכום סןף שנה