'עבודת סיכום סמסטר א

:התבונני בתופעה הבאה .1

על צלעות משולש כלשהו בונים מבחוץ משולשים שווי צלעות . מה ניתן לומר על המשולש   
? שנוצר ע"י מרכזי המשולשים   

שמו של המשפט, שאתן אמורות לגלות, הוא כשם של אחד המפורסמים בשליטי אירופה   
שחי לפני 200 שנה   

.שערי את המשפט והוכיחי אותו   

?מה תוכלי לומר אם המשולשים שווי הצלעות נבנים פנימה ולא החוצה   

?האם תוכלי להכליל בדרך כלשהי   


נושא השעור - נתוח הקשר בין הפונקציות ,Xכתבי דף עבודה לשעור בעזרת מתמטי .2
לבין הפונקציה   

(יש למסור את העבודה עד א' ניסן תשנ"ט (18.3.99