רשימת צמחים פונדקאים ומזיקיהם
 
 
 
 .אין צריך בדיקה - .נובר ,תריפס ,עש ,כנימה ,זבוב הפירות  
אבוקדו
             ,נימפיה ,חיפושית ,כנימה ,חדקנית ,זבוב הפירות ,אקרית  .אין צריך בדיקה - .ציקדה, עשרה, פשפש פרת-השתים 
אבטיח
.צריך בדיקה - .תריפס ,סס ,כנימה ,אפטה ,עש ,זבוב הפירות 
 אגוז-המלך 
 ,ברקנית ,אקרית ,אפאנוסטיגמה, אפטה ,עש , כנימה ,זבוב הפירות 
  - .תריפס ,שבתאי , ,טוואי, פסילה, פשפשית ,חיפושית, חדקנית
.צריך בדיקה
אגס 
.צריך בדיקה - .איקרית ,עש ,חדקנית ,זיפנית 
אורז 
 . - אין צריך בדיקה ,כנימה ,זבוב-הפירות .אפטה
אנונה 
  - .תריפס ,תנשמית ,פרודניה ,עש ,כנימה ,כחליל ,חיפושית ,חדקנית ,זרעית 
 .בדיקה מעכבת 
אפון 
 .בדיקה מעכבת - .כנימה ,פרודניה ,זרעית, כחליל 
אפונה 
 .צריך בדיקה - .אקרית ,אפטה ,תריפס ,כנימה ,זבוב הפירות 
אפרסמון 
 ,אפטה ,אנרסיה תולעי ,עש ,כנימה ,זבוב הפירות, זחלי צרעות 
.קפנודיס, שבתאי ,ציקדה ,טוואי, ירקונית, לכנוס,חיפושית,ברקנית ,אקרית 
- צריך בדיקה 
אפרסק 
  .בדיקה מעכבת - .חיפושית ,אקרית ,פרודניה ,כנימה 
(ארטישוק (קנרס 
 - צריך בדיקה .תנשמית. ,ציקדה ,פרודניה ,כנימה ,זבוב ,אקרית ,עש 
(בוטנים (אגוז-אדמה 
   . - אין צריך בדיקה .רפרף ,ציקדה ,אקרית ,תריפס ,עש ,כנימה 
בטטה 
  . - אין צריך בדיקה .פשפש ,כנימה ,זיפית 
במיה 
 .אין צריך בדיקה - .תריפס ,כנימה 
בננה 
  .אין צריך בדיקה אם הוא נקי ויפה - .חיפושית ,זבובים ,תריפס ,כנימה 
בצל 
 .בדיקה מעכבת - .תריפס ,כנימה 
בצל ירוק 
  .בדיקה מעכבת - .תריפס ,כנימה 
ברוקולי 
 .. - בדיקה מעכבת ,תריפס ,כנימה ,זבוב-הפירות אפטה
גויבה 
,חיפושית ,זבוב ,אקרית ,אגרוטיס ,פרודניה ,פסילה 
-.צריך בדיקה - .ציקדה ,כנימה,יקרונית 
גזר 
  .צריך בדיקה - .פרודניה 
גמבה 
 .צריך בדיקה - .חרקים שחורים או חומים ,עש ,אקרית 
גריסים 
   .צריך בדיקה - .ציקדה ,עש ,טוואי ,חיפושית 
דובדבן 
.אין צריך בדיקה - 
דלעת 
,חיפושית ,זיבל ,אקרית ,אגרוטיס, איצריה, אפטה ,כנימה , זבוב הפירות 
 .תריפס ,פשפש, תנשמית ,פרודניה ,עש לאפיגמה,יקרונית, 
.לפעמים צריך בדיקה 
הדר 
.ציקדה ,פסילה ,עש ,יתוש, סס ,אקרית ,אגרוטיס, אפטה ,כנימה ,זבוב 
.צריך בדיקה - 
זית 
  ,ירקונית, לכנוס ,חיפושית,ברקנית ,תריפס ,עש ,כנימה ,זבוב-הפירות 
-בדיקה מעכבת .סס, פשפש. 
חבוש 
 .צריך בדיקה - .חרקים שונים 
חומוס 
  .אין צריך בדיקה - .עש ,ליבנין ,כנימה ,חיפושית ,חדקנית 
חזרת 
  ,חיפושית ,זבוב, זיבל ,חרקים שחורים או חומים ,עש ,אקרית 
 . - צריך בדיקה ,כנימה ,יתוש .נובר, סס, פשפש 
חיטה 
- בדיקה מעכבת .תנשמית ,ציקדה ,עש ,אגרוטיס ,פרודניה ,כנימה 
חסה 
  ,ציקדה ,נימפיה, פשפש ,לאפיגמה ,כנימה ,אקרית ,אגרוטיס ,פרודניה ,עש 
.צריך בדיקה - .תריפס ,תנשמית ,רפרף 
חציל 
 .בדיקה מעכבת - .כנימה ,יתוש ,אקרית ,אפטה ,עש 
חרוב 
  ,תריפס ,פרודניה ,עש ,לבנין ,כנימה ,זחלי פרפר הליותיס 
  ,ציקדה ,פשפש ,חיפושית ,חדקנית ,דובון יפהפה, זבוב ,אקרית ,אגרוטיס 
.בדיקה מעכבת - .תנשמית 
כרוב, כרובית 
  .אין צריך בדיקה - .נובר ,תריפס ,כנימה ,זבוב-הפירות 
מאנגו 
,טוואי ,חיפושית ,אקרית ,תולעי אנרסיה ,כנימה ,זבוב-הפירות
.קפנודיס, שבתאי, תנשמית.  ,ציקדה ,פשפש ,עש ,יקרונית, לכנוס
- צריך בדיקה
מישמש 
 .פרת-השתים-עשרה ,כנימה ,חיפושית ,חדקנית ,זבוב-הפירות 
.אין צריך בדיקה - 
מלון 
 , פרת-השתים-עשרה ,חיפושית ,חדקנית ,זבוב ,אקרית ,פרודניה ,כנימה
 .אין צריך בדיקה - .תריפס ,תנשמית ,ציקדה ,פשפש,נימפיה 
מלפפון 
 - בדיקה מעכבת .לאפיגמה. ,חרקים שחורים ,פרודניה 
מרווה, נענע 
 ,לבנין ,כנימה ,חיפושית ,דובון-האביב, זבוב ,אקרית ,אגרוטיס ,עש  ,חדקנית ,תנשמית ,ציקדה ,פשפש ,פרודניה ,נימפיה
.צריך בדיקה -
סלק 
  .צריך בדיקה - .פרודניה ,כנימה ,אגרוטיס 
סלרי 
  ,אגרוטיס ,תריפס ,פרפרים תולעי ,פרודניה ,עש ,לאפיגמה,כנימה 
 - אין צריך בדיקה .רפרף, תנשמית. ,ציקדה ,דובון יפהפה, פשפש ,אקרית 
עגבניה 
  .צריך בדיקה - .סוגי חרקים שונים ,עש 
.בעדשים חומות בדיקה מעכבת 
עדשים 
 ,ברקנית, דובון-האביב ,אקרית ,אגרוטיס ,עש ,חיפושית ,זבוב התסיסה
 ,פרודניה ,פילוקסירה ,נימפיה, סס ,כנימה ,ירקונית ,זבוב-הפירות 
.צריך בדיקה - .תריפס ,טוואי ,רפרף ,ציקדה ,פרת-השתים-עשרה,פשפש 
ענבים 
 .צריך בדיקה - .עש 
ערמונים 
 .לא ברורה שכיחותו - .אקרית ,זבוב-הפירות 
פאפיה 
  .לא ברורה שכיחותו - .תריפס ,כנימה ,זבוב-הפירות 
 פג'ואה 
  ,אקרית ,אגרויס ,פרודניה ,כנימה ,כחליל ,חיפושית ,חדקנית  ,זרעית  -.נברן-השדה 
בדיקה מעכבת 
 פול 
 פטל 
 .בדיקה מעכבת - .כנימה 
  פטרוזיליה 
,כנימה ,אקרית ,אגרוטיס ,פרודניה ,עש ,זחלי הליותיס, לאפיגמה 
- צריך בדיקה -.תנשמית.  ,ציקדה ,נברן-השדה, נתוזיות 
 פלפל 
 .צריך בדיקה - .תריפס ,כנימה ,עש 
 פקאן 
 .צריך בדיקה - .כנימה ,אקרית 
פרג 
 .אין צריך בדיקה - .זבוב-הפירות 
 צבר 
 .צריך בדיקה - .עש ,חיפושית 
 צימוקים 
 פרודניה ,נברן-השדה ,לבנין ,חיפושית ,חדקנית ,אקרית ,אגרוטיס ,עש  ,כנימה   .ציקדה ,פשפש 
.צריך בדיקה - 
 צנון 
.תנשמית ,ציקדה ,פרת-השתים-עשרה ,כנימה ,זבוב ,אקרית ,תריפס .אין צריך בדיקה - ,פרודניה 
 קישוא 
  .צריך בדיקה - .כנימה ,ברקנית ,אקרית ,אפטה ,עש ,כחליל 
רימון 
  .אין צריך בדיקה - .תריפס ,זבוב 
שום 
 .בדיקה מעכבת - .כנימה 
שומר 
   - צריך בדיקה .דובון האביב.  ,עש ,לאפיגמה 
שומשום 
 ,טוואי, לכנוס ,חיפושית ,ברקנית ,אקרית ,כנימה ,זבוב הפירות  ,אנרסיה .תריפס ,קפנודיס, שבתאי, תנשמית ,ציקדה ,עש ,נברן-השדה, סס 
.צריך בדיקה - 
 שזיף 
 - .כנימה ,חיפושית ,זיפנית ,חרקים שחורים או חומים ,עש ,אקרית  -.בשקיות צריך בדיקה 
 שיבולת-שועל 
 .בדיקה מעכבת - .כנימה 
שמיר 
 .צריך בדיקה - .חיפושית ,עש ,כנימה ,זבוב הפירות 
שסק 
 ,ציקדה ,נובר ,כחליל ,חדקנית ,זבוב, זרעית ,אקרית ,פרודניה ,עש  .בדיקה מעכבת - ,חיפושית  .תריפס ,תנשמית 
שעועית 
 ,לכנוס ,כנימה ,יקרונית ,טוואי ,חיפושית ,אפטה, ברקנית ,הצרעה רימות .צריך בדיקה - ,עש  .שבתאי, תנשמית.  ,קפנודיס ,ציקדה 
שקד 
,נובר ,חיפושית ,אפטה גדולה, זחלי צרעות ,תריפס ,כנימה ,זבוב הפירות  -.פסילה, פשפש.  ,עש
- בדיקה מעכבת
תאנה 
 רפרף, תנשמית ,פרודניה ,לאפיגמה, נתוזיות ,אקרית ,איצריה ,כנימה  בדיקה מעכבת 
 תות-שדה 
 .תנשמית ,ציקדה ,עש ,נתוזיות, סס ,נובר ,תריפס ,פרודניה 
- בדיקה מעכבת 
תירס 
  - צריך בדיקה .אפטה, פרלטוריה. ,אקרית ,עש ,כנימה ,זבוב-הפירות 
תמר 
  ,ברקנית ,אקרית ,אגרוטיס, איצריה ,עש ,כנימה ,זבוב הפירות 
  ,ציקדה ,פשפש ,פרודניה ,טוואי,לכנוס, נברן-השדה, סס ,ירקונית ,חיפושית 
 .אין צריך בדיקה -.תריפס ,תנשמית ,שבתאי 
תפוח 
 .תריפס ,רפרף, תנשמית ,ציקדה ,נתוזיות, פשפש ,לאפיגמה
. אין צריך בדיקה -
תפוח-אדמה 
  .בדיקה מעכבת - .חיפושית ,כנימה 
תרד 
 
 
 רשימת המזיקים 
:שאלות והערות
maor@student.jercol.macam98.ac.il