הקורס מיועד לכל עובדי הוראה בשבתון או בפועל, ומוכר לגמול השתלמות של 56 שעות עם ציון

הקורס בתשלום

קצב הלימוד הוא אישי

בסיום כל שיעור יש להגיש את המשימות

הקורס כולל תמיכה טלפונית, ותמיכה בדואר אלקטרוני

הרשמה

כניסה לאתר