הודעה אחרונה מלוח המודעות:
שלום


משך חכמה

קורס:   משך חכמה
חוג:   תושב"ע
שנה:   תש"ע
קורס שנתי  
מרצה:   הרב קופרמן
מנחה:   הגב' אביבה בלומשטיין
סוג קורס:   לתואר ראשון
שפה:   עברית