1. הבחנות בין סוגי טקסטים

הקריאה היא פעולה של יצירת משמעות.

מהו טקסט?
יחידה לשונית בעלת גבולות, שהמאפיין אותה הוא הקשר בין המילים. טקסט יכול להיות מורכב ממשפט, פסקה, סעיף, פרק וכו', העוסקים בנושא מסוים.

סוגי טקסטים - מאפיינים
כפי שראינו בפרק הקודם, הפעלה ביבליותרפית נעשית באמצעות טקסטים ספרותיים. עסקנו בכוחה של הספרות ובאפשרות להשתמש בה ככלי לטיפוח רגשי. עתה, לפני שנלמד על עקרונות הביבליותרפיה והשיטות להפעלתה בכיתה, נדון בפרק זה בטקסט העיוני לסוגיו ומאפייניו, ובסוגי הטקסטים הספרותיים, שישמשו אותנו בהפעלה ביבליותרפית. מבחינים בטקסטים הלקוחים מעולמות שיח שונים ומחלקים אותם לסוגים שונים. ההבחנה בין סוגי טקסטים יכולה לסייע לקורא לגלות את מטרת הכתיבה של הטקסט ואת אופיו המיוחד, ולהתייחס לכתוב בהתאם לכך. חשוב שהתלמידים יכירו את סוגי הטקסטים במטרה לחשוף אותם לאופני כתיבה שונים.
האם החקלאות היא מדע?

האם החקלאות היא מדע? האם החקלאי הוא מדען?
רוב החקלאים עובדים לפרנסתם ומספקים צרכים חיוניים לאוכלוסייה. בעבודתם היומיומית אין החקלאים עוסקים בדרך כלל בחקר תופעות, ולכן רבים רואים בחקלאות מקצוע בלבד. אך אין הדבר נכון: החקלאות קשורה בקשר הדוק במדע, ואף קיים מדע המכונה "מדעי החקלאות", שהוא למעשה מחקר חקלאי ביולוגי. הישגי המדע תרמו רבות לפיתוח החקלאות בישראל ובעולם כולו.

משימה א'
לאיזה סוג טקסט שייך הקטע שלעיל? הכינו לו פעילות בהבנת הנקרא.
 • טקסט טיעוני. מטרתו לנתח מצב, אירוע או תופעה, להציג עמדה כלשהי, לשכנע את הקורא ולהשפיע עליו. הכותב מציג את טענתו, ומבסס אותה ע"י הוכחות, הדגמות השוואות ופירוט נתונים. בסיום מופיעות מסקנות, המלצות או קריאה לפעולה.
 • - טקסט ביקורתי. מטרתו להשפיע על הקורא, שיקבל את דעת הכותב בנושא מסוים. הכותב יכול למתוח ביקורת על מעשה שנעשה או על מחדל, רעיוניות והשקפות, על יצירה של אדם או על תופעה חברתית. הביקורת יכולה להיות מפורשת וגלויה, עקיפה או נרמזת.
 • טקסט תיאורי. מטרתו לתאר מאורע, דמות, או של נוף מנקודת ראותו האישית של הכותב. התיאור מבוסס, אמנם, על עובדות ונתונים אובייקטיבים, אך בניגוד לטקסט מידעי בולטות בו החוויות האישיות של הכותב והתרשמותו. טקסט שימושי מכיל מידע קצר מעובד מתחומי דעת שונים. זהו סוג מיוחד של טקסט שמדריך ומפעיל. טקסט שימושי נועד לחולל שינוי בהתנהגותו של הזולת: כללי משחק, הוראות לביצוע ניסוי, מודעה, שלט, טבלה, הוראות שימוש, טופס רשמי, ערך מילוני.


משימה ב'
 • באילו מקצועות נלמדים טקסטים עיוניים? פרטו תשובתכם.
 • איך, לדעתכם, יש לבדוק טקסט עיוני שכתב תלמיד? למה יש להתייחס בבדיקה ואיזה משקל יש לתת לכל מרכיב (תוכן, מבנה, לשון)?

הטקסט והקשרו

המודעות לסוג הטקסט ולהקשרו והכלים להשלמת מידע הרקע ולבחירת דרך הקריאה, חיוניים במציאות, שבה יש הצפה של טקסטים. כמו כן, חשוב לזהות את סוג הטקסט כדי להבינו, לפרשו ולקוראו קריאה ביקורתית. נעמוד עתה על ההיבטים של הטקסט, ועל השתמעויותיהם להבנת הנקרא. בהמשך נסתייע בהם לצורך הפעלה ביבליותרפית.

סוג הטקסט
 • זיהוי המאפיינים של סוג הטקסט
 • עמידה על מטרת הכותב
 • ההקשר הנסיבתי
 • יחסי המוען והנמען
 • המסגרת שבה מופיע הטקסט
 • זמן כתיבתו של הטקסט
 • מקום הכתיבה
 • ההקשר החברתי
 • הסביבה החברתית, שבה נוצר הטקסט
 • הסביבה שבה נקרא הטקסט
 • מידע הרקע
 • שימוש הולם במידע הרקע
 • הכרת דרכים להשלמת פערי מידע
 • אסטרטגיות של קריאה:
 • מרפרפת
 • מעמיקה
 • סלקטיבית וכד'
 • בחירת האסטרטגיה נעשית:
 • לפי מטרת הקורא, כגון הנאה: קבלת מידע, דליית פריט מידע, בחינה
 • לפי סוג הטקסט, כגון: טקסט ספרותי, טקסט עיוני, פרסומת, ידיעה בעיתון

 • בין ההיבטים הללו קיימים יחסי גומלין.

  דוגמאות נוסף להבחנה שבין סוגי הטקסט, יש המבחינים בין סוגי קוראים: הקוראים שונים זה מזה באישיותם, ברקעם החברתי-התרבותי, בניסיונם ובידע שלהם, ואלה משפיעים על הדרך, שבה הם קוראים את הטקסטים.

  מאין בא המסטיק?

  המסטיק, שאנו מכירים הוא המסטיק האמריקני. אבל, האם ידעת שכבר לפני אלפיים שנה לעסו היונים מין מסטיק? המסטיק הזה היה שַרַף של עץ האֵלָה. היוונים השתמשו במסטיק כדי לרענן את הפה, במקום לצחצח שיניים.


  דולפין הציל נער מטביעה

  דולפין הציל מטביעה נער בן 14 שנפל מסירה שבה שט עם אביו סמוך לחוף הים בדרום איטליה, כך דיווחה שלשום העיתונות האיטלקית. הוריו של הנער סיפרו כי בנם, שאינו יודע לשחות, כמעט טבע אך לפתע הופיע לצידו דולפין והצילו. הדולפין תמך בעזרת גופו בנער, ובתנועות עדינות דחף אותו בחזרה לכיוון הסירה. "הדולפין הציל את חייו של בני היחיד, למרות שזה נראה בלתי אפשרי" אמרה האם הנרגשת והוסיפה "הוא השתמש בחושים שלו כדי להציל חיי אדם".


  משימה ג'
  עיינו ב-2 הטקסטים שלעיל וכתבו:
  • איך אסטרטגיית קריאה יכולה לתרום להבנת הנקרא?
  • איך משפיע ההקשר הנסיבתי על בחירת אסטרטגיית הקריאה?
  • מהו מידע הרקע ואיך הוא עשוי לסייע להתמצאות בטקסט?


  הזיקה שבין מרכיבי הטקסט
  עיון בטקסט, ובכלל זה טקסט ספרותי, ראוי שיכלול את ההיבטים שלהלן:

  לכידות (קוהרנטיות). מצב שבו כל המשפטים המרכיבים את הטקסט עוסקים בנושא משותף. כדי שטקסט יהיה תקין, הכרחי שכל המשפטים שבו יהיו מלוכדים. לכידות הטקסט מתבטאת בתוכן, במבנה ובקשרים שביניהם.

  קישוריות. החיבור היוצר את הקשרים הלוגיים שבטקסט ומלכד את חלקי הטקסט השונים ליחידה אחת. הקישוריות נוצרת ע"י אמצעים לשוניים שונים, וביניהם: מילות קישור, חזרות על מילה וכינויים.

  תוכן. הכוונה לנושא הנדון בטקסט, היגד-העל, הטענה המרכזית או הרעיונות המרכזיים שבו. לזיהוי התוכן אפשר להיעזר:
 • במילות מפתח: מילים ומושגים מרכזיים בטקסט
 • בכותרות לסוגיהן: כותרת הטקסט, כותרת המשנה והכותרות לחלקי הטקסט

  מבנה. המבנה הלוגי של הטקסט השלם והקשרים הלוגיים, שבין חלקיו כגון: בין רעיונות, בין פסקות, בין משפטים. דוגמאות למבנים לוגיים, לעקרונות מארגנים ולקשרים לוגיים:
 • רצף כרונולוגי
 • בעיה ופתרון
 • סיבה ותוצאה
 • הכללה ופירוט
 • טענה והוכחה
 • השוואה
  החלוקה לראשי פרקים והדיון בחלקי הטקסט: הפתיחה, גוף הטקסט והסיום, עשויים לתרום להבנת הטקסט.

  רטוריקה. אמנות הנאום. תורת הדיבור המדויק והיפה, שיש בו כדי לשכנע אדם לפעול או לשנות את עמדותיו. האמצעים הרטוריים מסייעים לשכנע את הקוראים באמיתות המידע, בנכונות העמדה, בתקפות הטיעונים וכד'.

  אמצעים רטוריים

  אמצעים לשוניים-סגנוניים הבאים לשכנע את הנמען לקבל את דברי הכותב. הם מסייעים לנתב את הקורא אל מטרות הכותב. להלן חלק מהם:
 • דו-משמעות
 • לשון ציורית
 • הגזמה
 • לגלוג, אירוניה, סלנג ולשון גבוהה
 • חזרה
 • שאלה רטורית, ציטוט
 • פנייה לנמען
 • חריזה, משחקי צלילים


 • ייחודיות. לצד העיון ביסודות המשותפים לטקסטים ראוי לחשוף לעתים, את הייחודי לכותב - את המטען התרבותי שהוא נושא, השכלתו, אמונותיו ונקודת התצפית שלו - כפי שהם משתקפים בתוכן הטקסט ובמבנהו, וכפי שהם מתבטאים בסגנון הכתיבה שלו.

  משימה ד'
  • בכתיבת אילו טקסטים משתמשים באמצעים רטוריים ומדוע?
  • מתי ראוי, לדעתכם, לחשוף את הייחודי לכותב
  • - איזו תרומה יכולה להיות לכך בהבנת הטקסט?


  קידום מיומנויות קוגניטיביות באמצעות טקסטים
  במצבי החיים ביומיום, מיומנויות החשיבה השונות הן חלק מתהליכים כוללים ולא תמיד ניתן לזהות, לאמן ולטפח באופן מובחן כל אחת מהן בנפרד. באופן טבעי, מיומנויות חשיבה שונות משתלבות זו בזו ונמצאות ביחסי גומלין מורכבים. באמצעות הקריאה ניתן לפתח את ההבנה של נקודות ראות שונות, ולהכיר בקיומם של הסברים שונים בו-זמנית למצבים, אירועים וקונפליקטים.
  מיומנויות קוגניטיביות

  למיין
  להשוות
  להבחין
  להכליל
  להתבונן
  לתכנן רצף של תהליך
  להסיק לגבי יחסי סיבה ותוצאה
  לפענח וליצור סמלים
  לשאול שאלות
  לשער השערות
  לנמק אמירות
  להבין נקודות ראות שונות


  משימה ה'
  • בהוראת אילו סוגי טקסטים ניתן להיעזר במיומנויות הקוגניטיביות?
  • הביעו דעתכם: האם ניתן להיעזר במיומנויות אלה בהוראת שיר או סיפור?