שם הקורס: פסיכולוגיה התפתחותית  (60004.1.2)     תשעג (1 ש"ש )
שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש


תיאור הקורס:

מטרות הקורס: להכיר באופן כללי את התיאוריות הבסיסיות העוסקות בהתפתחות הפסיכולוגית של האדם. כן להכיר מושגי יסוד בפסיכולוגיה.

נושאי הקורס: * תורשה וסביבה

* התיאוריה הפסיכואנליטית של ז. פרויד
* מנגנוני הגנה

* התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון

* התיאוריה של ק. רוג'רס ועקרונות הפסיכולוגיה הפנומנולוגית

* התיאוריה החברתית של אדלר

* התיאוריה ההתפתחותית של בולבי

* התיאוריה הקוגניטיבית של פיאג'ה

* גיל ההתבגרותחובות הקורס: 1 נוכחות מלאה ופעילה

2 קריאת חומר ביבליוגרפי לפי רשימה להלן

3 מבחן מסכם

בבליוגרפיה לקורס פסיכולוגיה התפתחותית

1. אריקסון, אריק. "שמונה שלבים של האדם" מתוך: ילדות וחברה, ספרית הפועלים, תל אביב 1976, 184-197.
2. בולבי, ג'ון. "הפירוד מן האם בגיל הרך והשפעתו על התפתחות הילד", מגמות ח' 119-152.
3. גנץ, יוסף. "התורשה והסביבה" מתוך יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית אחיאסף, תל אביב 1975 65-73
4. זיו,א. "פסיכופתולוגיה של דימוי עצמי" מתוך הגיל הלא רגיל, עמ' 345-357, תל אביב פאפירוס, 1985.
5. כהן-רז, ראובן. "לבירור משמעותם של שלבי ההתפתחות" מתוך מגמות , י"ד, 1980 137-146.
6. מוס, ר.א תאוריות על גיל ההתבגרות 1980, תל אביב ספרית הפועלים פרקים 3,4,5,6,10.
7. פיאז'ה,ז שש מסות על התפתחות הנפשית 1980
8. פרייברג,ס. שנים מופלאות 1976, תל אביב, ספרית הפועלים עמ' 15-62
9. סולברג, שאול. פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. 1995.


סגור       הדפס